Základní informace

  Technická prohlídka zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem.

Měření emisí zemědělských a lesnických traktorů může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem.

Od 1.1.2016

Je nutné pořizovat fotodokumentaci i k prohlídkám prováděných mobilním způsobem mimo linku STK (traktorová STK) v místě k tomu určeném.

 

Od 12.5.2016

V případě dokumentace vozidla, prováděné STK mobilním způsobem, provozovatel STK zabezpečí, že snímky budou pořizovány buď na schváleném zkušebním úseku, nebo v zastřešeném prostoru pro provádění kontrolních úkonů na stojícím vozidle v souladu s Instrukcí pro STK č. 2/2003, technické prohlídky a měření emisí traktorů prováděné mobilním způsobem, požadavky na zkušební úsek pro jízdní zkoušku účinku brzd. V případě dokumentace vozidla na zkušebním úseku, provozovatel zabezpečí, že kontrolní technik uvede do poznámky v záznamníku závad a dále do protokolu o technické prohlídce místo, kde byla provedena dokumentace vozidla (např.: „zkušební úsek Kardašova Řečice“).

TRAKTORY

Technické prohlídky
– pravidelné
– opakované
– před registrací
– na žádost zákazníka
– nařízené

Evidenční kontroly

TRAKTOROVÉ PŘÍVĚSY A NÁVĚSY

Technické prohlídky
– pravidelné
– opakované
– před registrací
– na žádost zákazníka
– nařízené

PRACOVNÍ STROJE

Technické prohlídky
– před registrací
– na žádost zákazníka

Evidenční kontroly

ČTYŘKOLKY – NOSIČE NÁŘADÍ

Technické prohlídky
– před registrací
– na žádost zákazníka

Evidenční kontroly